EN / NL / FR / DE

Activiteiten voor kwaliteitsborging

Een ringonderzoek is een interlaboratoriumstudie waarbij analyseresultaten afkomstig van diverse personen, instellingen en/of apparaten anoniem statistisch onderling vergeleken worden.


Het zijn onafhankelijke controles op de kwaliteit van de uitgevoerde analyses. Door deelname aan ringonderzoeken kunnen de deelnemers verschillende aspecten zoals precisie, meer bepaald de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid, alsook de juistheid van hun analyses evalueren. Bovendien krijgen de deelnemers inzicht in de stabiliteit van hun analyseresultaten in de tijd door het vaststellen van trends. Zo kunnen bv. systematische afwijkingen binnen een laboratorium, tussen methodes of tussen toestellen waargenomen worden.

Daarnaast kan het laboratorium haar prestaties vergelijken met de prestaties van andere deelnemers. Tenslotte kan hiermee ook aangetoond worden dat zij competent zijn voor het uitvoeren van de desbetreffende analyse bij het bekomen van goede resultaten. Aan de hand van al deze gegevens kunnen de uitvoering en het kwaliteitssysteem verder verbeterd worden.

De Food Pilot en ILVO organiseren diverse ringonderzoeken waarbij de meeste zich richten op fysisch-chemische analyses. Om de organisatie van deze ringonderzoeken aantoonbaar te waarborgen koos ILVO ervoor om de meeste ringonderzoeken te accrediteren overeenkomstig de ISO 17043 norm. In de tabel op de volgende pagina worden de belangrijkste door ILVO georganiseerde ringonderzoeken weergegeven.

Naast ringonderzoeken maakt ILVO ook referentiereeksen aan. Met de referentiereeksen kunnen de laboratoria hun calibratieprogramma controleren en, indien nodig, een aanpassing uitvoeren. In de tabel hieronder worden alle door ILVO aangemaakte referentiereeksen weergegeven.

Tenslotte kunnen bij ILVO controlemonsters, meer bepaald antibioticastandaarden (positieve controlemonsters) of blanco’s (negatieve controlemonsters), verkregen worden. Deze controlemonsters dienen om de goede werking van de aangewende test(en) na te gaan.

Contact:
Food Pilot – op site ILVO eenheid Technologie en Voeding – Brusselsesteenweg 370 – 9090 Melle – België – T +32 9 272 30 00 – F +32 9 272 30 01